เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ประจำปี 2566

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.ค.66 นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้ารับการอบรม ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา ...

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จัดพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ฯ อย่างเป็นทางการ

         (26 พ.ค.66) เมื่อเวลา 13.00 น. โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ได้จัดพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 6...

ผู้บริหารเมืองพัทยาเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ต่อยอดความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

        นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางไปยังกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อปฏิบัติราชการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานคริสตจักร Korean Methodist โดยมี Mr.Bishop Lee chel Korean...

โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 94 ปี และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ฯ อย่างเป็นทางการ

         เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 พ.ค.66 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 94 ปี และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอบางละมุง นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา...

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 100 ปี เจริญราษฎร์บางละมุง

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ค.66 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 100 ปี เจริญราษฎร์บางละมุง โดยมีนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายศุภฤกษ์ ชมภูนุช...

อว.เลือกมหาวิทยาลัยบูรพาปูพรมกิจกรรม U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 10 พ.ค.66 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน...

ประชุมสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ครั้งที่ 27 มุ่งขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก

         (10 พ.ค.66) เมื่อเวลา 09.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia-Pacific Audio Visual Archive Associations หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ 27...

สกพอ.เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จัดทำแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา – ฉะเชิงเทรา

         (8 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านรถไฟ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาพิเศษโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และ TOD เป็นประธานเปิดการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา โครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน...

เมืองพัทยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก

       เมื่อเวลา 09.00 น. 29 มี.ค.66 นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับน้องๆ เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้มีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลจัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มี.ค.66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล เป็นประธานมอบวุฒิบัติและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง เข้าร่วม...
×