ทต.เขตรอุดมศักดิ์จัดอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้นักเรียนในสถานศึกษา

             เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำท้องถิ่น ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีสมาชิกสภา...

“สนธยา” แถลงผลงาน 1 ปี หลัง คสช.แต่งตั้ง หวังเป้าหมายสานภารกิจรองรับ EEC พร้อมแจงเร่งแก้ไขงานค้างเก่าปัญหาซ้ำซาก ถนน การจราจร แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม น้ำเสีย...

           วันนี้ (10 ต.ค.62) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวบรรยายพิเศษกับภาคีทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการบริหารงาน แผนงานในอดีต ปัจจุบันและอนาคต หลังได้รับแต่งตั้งจาก คสช.ให้มาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งครบรอบการทำงาน 1...

โรงแรมอวานี พัทยา จัดมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเนใค ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 63 ทุน รวมเป็นเงิน 390,000 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

           ที่ โรงแรม อาวนี พัทยา นายธีรพันธ์ เชื้อประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ไฮเนค ซึ่งมี มร.วิลเลี่ยม ไฮเนค เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล...

รอยยิ้มจากเด็กชาวไทยภูเขาหลังรับประทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานฯ

             ภาพรอยยิ้มของน้องๆ เด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หลังจากที่ได้รับพระราชทานปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานใน โครงการตามพระราชดำริโรคขาดสารไอโอดีน จากกองทัพเรือและสมาคมประมงแถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน             ตามที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1...

60 เยาวชนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนช่วงเช้าและเย็น

             (31 ก.ค.63) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา...

วัดช่องแสมสารมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเลิศปัญญาในการสอบธรรมศึกษา

            เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 ก.ย.63 ที่โรงเรียนเลิศปัญญา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนเลิศปัญญาที่สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นจำนวนเงิน 377,000 บาท...

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ ปลูกฝังให้เยาวชนรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และถิ่นนาวี

         พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะแก่เยาวชน และปลูกฝังให้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงรักถิ่นนาวีของเรา โดยมีนางนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1...

เมืองพัทยาพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 8-10 ก.ย.นี้

         หลังจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ค.ร.ม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา...

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565

         เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.ค.65 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวจุฬาพร พิมพะนิตย์ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน    ...

เมืองพัทยา จับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันกีฬา E-Sports “Pattaya Arena High School League” ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน

        (8 ก.ย.66) เวลา 09.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Pattaya Arena High School League” การอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) โดยมีนายมานะ ยาประคำ...
×