เมืองพัทยา จับมือ MCOT เตรียมจัดกิจกรรม DORAEMON RUN THAILAND 2024 by MCOT at Pattaya ครั้งแรกที่ประเทศไทย สนามที่ 2

(24 เม.ย.67) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม DORAEMON RUN THAILAND 2024 by MCOT at Pattaya โดยมีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานฯ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ประธานชมรมร่มเตียงชายหาดพัทยา อปพร.เมืองพัทยา และมูลนิธิทัพพระยา 2310 เป็นต้น ซึ่งมีทีมงานจากบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดงาน

เมืองพัทยา ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT กำหนดจัดกิจกรรม DORAEMON RUN THAILAND 2024 by MCOT at Pattaya ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนไทยในทุกเพศทุกวัยผ่านกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้

ในการนี้เมืองพัทยาจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ สถานที่จัดการแข่งขัน คือ บริเวณลานกิจกรรมสามแยกชายหาดพัทยากลาง และพื้นที่จากลานกิจกรรมไปทางซ้ายและขวาด้านละ 100 เมตร, การจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ เต็นท์กิจกรรม การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า เวทีจัดงาน ระบบแสงสีเสียงต่างๆ, การรักษาความสะอาดทั้งก่อนและหลังการจัดงาน, การจัดการจราจรและการรักษาความปลอดภัย, การพยาบาล/ รถพยาบาลฉุกเฉิน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

สำหรับกิจกรรม “โดราเอมอนรัน” (DORAEMON RUN THAILAND 2024 by MCOT) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา และเมืองพัทยารับไม้ต่อเป็นสนามที่ 2 ซึ่งเป็นการวิ่งระยะฟันรัน 5 กม. โดยจะมีนักวิ่งอายุตั้งแต่ 5-70 ปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีจุด Start/Finish ที่บริเวณลานกิจกรรมสามแยกชายหาดพัทยากลาง ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 17.30 น. ซึ่งภายในงานจะมีโมเดลโดราเอมอนที่สุดน่ารักรอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายภาพอย่างจุใจทั่วบริเวณงานอีกด้วย

ทั้งนี้จะไม่มีการปิดการจราจร แต่จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และตำรวจท่องเที่ยว ร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดบริเวณการจัดงาน

Subscribe
Advertisement