สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ชวนสมาคมพันธมิตร จัดงานเจรจาธุรกิจ Hotel x Attraction Meet Local Indian DMC 2024 กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวตลาดอินเดีย

(3 พ.ค.67) เมื่อเวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Hotel x Attraction Meet Local Indian DMC 2024 และนายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวรายงาน โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง นางสาวมรกต กุลดิลก นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ประธานที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี นายลักษมัณ ซิงค์ นายกสมาคมอินเดีย พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดชลบุรี และผู้แทนบริษัทต่างๆ จากประเทศอินเดีย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม GARDEN IN THE SKY สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี, สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี, สมาคมอินเดียพัทยา และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ATTA) จัดงาน Hotel x Attraction Meet Local Indian DMC 2024 เพื่อสอดรับกับกิจกรรม B2B ณ งาน SATTE ประเทศอินเดีย ที่ภาครัฐเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งงาน SATTE ประเทศอินเดียนั้น ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมประมาณ 20 ราย โดยนำเสนอสินค้าด้านโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้หลังโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัททัวร์จากประเทศต้นทางจะประสานติดต่อกับบริษัททัวร์อินเดียในประเทศไทย (DMC) เพื่อติดตามข้อมูล และขอติดตามโปรแกรมนำเที่ยวต่างๆ เพื่อจัดทำรายการนำเที่ยว ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

ภายในงานได้มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่สนใจตลาดอินเดีย รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่สามารถร่วมเดินทางไปยังประเทศอินเดีย ได้มีโอกาสพบปะ เจรจาธุรกิจ พูดคุยนำเสนอสินค้าแก่บริษัททัวร์อินเดีย DMC เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อบริษัททัวร์ต้นทางต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วม ล้วนเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ และมีชื่อเสียงของพื้นที่ สามารถรองรับได้ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มครอบครัว, กลุ่มบริษัทองค์กรที่พาพนักงานท่องเที่ยว, กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงกลุ่มคู่รักของชาวอินเดียที่นิยมมาจัดงานแต่งงานในประเทศไทย โดยหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่บริษัททัวร์อินเดีย จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมการเดินทาง เพื่อเตรียมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวรับช่วง High Season ปลายปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว และดึงกลุ่มตลาดอินเดียที่มีกำลังซื้อเข้าพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีต่อไป

 

Subscribe
Advertisement