เมืองพัทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ SRRT เมืองพัทยา ประจำปี 2567 มุ่งส่งเสริมความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาในหมู่คณะ

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ก.พ.67 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ SRRT เมืองพัทยา ประจำปี 2567 โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิก SRRT เมืองพัทยา เข้าร่วม
        เมืองพัทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ SRRT เมืองพัทยา ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก SRRT และจิตอาสา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้สมาชิก SRRT และจิตอาสา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นสร้างสัมพันธภาพอันดีเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในชุมชน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 คณะสี ได้แก่ เขต 1 สีม่วง, เขต 2 สีเหลือง, เขต 3 สรบานเย็น และเขต 4 สีแดง ซึ่งมีการแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ แต่งตัวกินวิบาก, สกีบก, ตีวงล้อครอบจักรวาล, เติมน้ำใจใส่ขวด และเอวหวานพาเพลิน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลกระชับมิตร พร้อมการแสดงเชียร์ ซึ่งบรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน
        ด้านนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการ SRRT เมืองพัทยา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ SRRT เมืองพัทยา ประจำปี 2567 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สมาชิก SRRT และจิตอาสา ได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีสัมพันธภาพอันดี นำไปสู่การปฏิบัติงานโดยมีส่วนรวมในการป้องกันการเกิดโรคติดต่อแก่ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป
        ทั้งนี้ขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา”

Subscribe
Advertisement