เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2567 เชื่อมความสัมพันธ์แก่บุคลากร

        เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2567 โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ประธานในพิธี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วม
        สำหรับการแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2567 ในวันนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีเขียว และสีน้ำเงิน สีละ 267 คน รวมทั้งสิ้น 534 คน ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในเทศบาลเมืองศรีราชาขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้จัดเป็นเวลาหลายปี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในเทศบาลเมืองศรีราชา เนื่องจากบุคลากรของเทศบาลมีการปฏิบัติหน้าที่ต่างสถานที่ ต่างเวลา ตามบริบทและหน้าที่ของตนเอง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย รวมทั้งให้บุคลากรของเทศบาลเมืองศรีราชาได้ผ่อนคลายและสนุกสนานโดยการเล่นกีฬา และการเชียร์กีฬา
         โดยประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ วิ่งกระสอบ วิ่งอ้อมหลัก กระโดดเชือก นั่งทับลูกโป่งให้แตก ห่วงสามัคคี และวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

Advertisement