ตร.ท่องเที่ยวพัทยา หารือร่วมนายกเมืองพัทยา จัดทำโครงการป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำที่เกาะล้าน

         (20 ก.พ.67) เวลา 10.45 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 และ พ.ต.ท.ศุภรัตน์ มีปรีชา สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ร่วมหารือในการจัดทำโครงการป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำที่เกาะล้าน โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณเกาะล้าน 1 ราย อายุ 67 ปี โดยมาท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ และมาเล่นน้ำทะเลคนเดียวทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ดังนั้นทางสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลในพื้นที่พัทยา-เกาะล้านด้วย จึงอยากริเริ่มโครงการป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำที่เกาะล้านขึ้น และได้มีการลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาทุกชายหาดบนเกาะล้านเป็นที่เรียบร้อย

         ในการนี้ พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 จึงพร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภรัตน์ มีปรีชา สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ขอหารือเบื้องต้นต่อนายกเมืองพัทยาในการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อนำเรียนข้อมูล และขอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนายกเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันเหตุ ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวม โดยจะดำเนินการ 5 ส่วน ครอบคลุมทุกหาดบนเกาะล้าน ประกอบด้วย
         1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, รัสเซีย, จีน) ระบุคำเตือนและข้อควรระวังในการลงเล่นน้ำทะเล
         2. จัดทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 4 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, รัสเซีย, จีน) แจ้งเตือน และแจ้งข้อควรระวังในการลงเล่นน้ำทะเล
         3. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในทุกหาด เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
          4. จัดทำหอคอยไลฟ์การ์ด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดได้มองเห็นนักนักท่องเที่ยวในมุมกว้างทั้งชายหาด จะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
           5. การหาแนวร่วมภาคประชาชน เช่น ผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี, เด็กปล่อยเรือเช่าเจ็ตสกี และผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด โดยจะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ พร้อมการสาธิตในพื้นที่จริง และขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน
         นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงที ซึ่งเมืองพัทยายินดีร่วมให้การสนับสนุนเต็มที่ในส่วนที่สามารถกระทำได้ ซึ่งจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูในเรื่องข้อกฎหมายอีกครั้งเพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนโครงการนี้
        พร้อมทั้งแนะนำให้เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวมาร่วมอบรมด้วยน่าจะเป็นการดี เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน เข้าประชุมร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคบ่ายนี้ ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา และนำข้อมูลเสนอต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของเกาะล้านร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในลำดับต่อไป..
Subscribe
Advertisement