เมืองพัทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะตามเกณฑ์กำหนด ให้กับประชาชนชุมชนทัพพระยา

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พ.ค.66 นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายปรีชา ค้าขาย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว และนายวุฒิธร แสงอุไร สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4 ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะตามเกณฑ์กำหนด ณ ที่ทำการชุมชนทัพพระยา โดยมีประชาชนในชุมชนทัพพระยา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

         สำหรับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะตามเกณฑ์กำหนด จัดโดยส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ตามนโยบายของผู้บริหารเมืองพัทยาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะมีตามฤดูกาล เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล รวมถึงรู้จักวิธีป้องกันการเกิดไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะพบได้บ่อยในประชาชนทุกกลุ่มอายุ อาการที่แสดงมีตั้งแต่อาการไข้ น้ำมูกไหล จนถึงปอดบวม หรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอื่นๆ เช่น สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค และ อสม. ร่วมให้บริการ และให้ความรู้แก่ประชาชน

Subscribe
Advertisement