ลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2566 จัดเต็ม 3 เวที ครอบคลุมพื้นที่พัทยา และที่เกาะล้าน พร้อมดึงศิลปิน “PARADOX” ร่วมสร้างสีสัน

       เมืองพัทยากำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ในการนี้จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       โดยในปีนี้เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงาน 3 เวที ครอบคลุมพื้นที่พัทยา ประกอบด้วย
       1. เวทีชายหาดพัทยากลาง โดยเป็นเวทีหลัก ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน “PARADOX”
        2. สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงวงดนตรีย้อนยุค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้ร่วมสนุกไปกับประเพณีไทย
        และ 3. ศูนย์กีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน จัดให้มีกิจกรรมการแสดงวงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
          นอกจากนี้ยังจัดที่เกาะล้านอีก 1 เวที ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 โดยจะมีกิจกรรมการแข่งขันพายเรือกล้วยประเพณี, ทําอาหารพื้นบ้านเกาะล้าน และธิดาลอยกระทง บ้านเกาะล้าน
         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการกำหนดพื้นที่สำหรับให้ประชาชนลอยกระทงในเขตว่ายน้ำที่มีทุ่นกำหนดขอบเขตไว้ชัดเจน เพื่อให้กระทงอยู่ในวงจำกัด ง่ายต่อการจัดเก็บหลังจบงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผ่อนผันให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถทำกระทงขายในพื้นที่จัดงานได้ แต่ต้องรักษาความสะอาดและต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น ห้ามใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยยาก
         รวมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการในการจัดงานที่เมืองพัทยากำหนดไว้ เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ทำลายธรรมชาติ ได้แก่ ประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น ห้ามใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยยาก, ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลอยกระทงในพื้นที่ที่เมืองพัทยากำหนดขอบเขตไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และห้ามจำหน่าย หรือเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย เพื่อป้องกันมลพิษและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นต้น

Subscribe
Advertisement