ทีมงานเว็บไซต์ข่าว ในเครือเดอะพัทยานิวส์ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสฤกษ์ดีวันลอยกระทงและวันคล้ายวันเกิด

ทีมงานเว็บไซต์ข่าว ในเครือเดอะพัทยานิวส์ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสฤกษ์ดีวันลอยกระทงและวันคล้ายวันเกิด

(22 พ.ย.61) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี ทีมงานเว็บไซต์ข่าวในเครือเดอะพัทยานิวส์ นำโดย Mr.Bryan Flowers และนางพรรณิภา ฟลาวเวอร์ส ผู้บริหารฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันฤกษ์งามยามดีวันลอยกระทงและตรงกับวันคล้ายวันเกิดนางพรรณิภา ฟลาวเวอร์ส ผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวในเครือเดอะพัทยานิวส์ โดยมีนางบุญชู ม่วงไหมทอง ประธานมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ทางผู้บริหารและทีมงานเว็บไซต์ข่าวในเครือเดอะพัทยานิวส์ได้นำอาหาร ขนม ไอศกรีม ข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อจัดสรรให้กับเด็กๆ ต่อไป


สำหรับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษนั้น ตั้งอยู่เลขที่ 117/1 หมู่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีนางบุญชู ม่วงไหมทอง เป็นประธานมูลนิธิ ตั้งอยู่บนที่ดิน 2 ไร่ ได้รับการสนับสนุนจาก นางสาย สังข์เงิน จำนวน 1 ไร่ 200 ตารางวา และอีก 200 ตารางวา ได้มาจากผู้ใจบุญร่วมกันสมทบทุนซื้อ โดยเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และให้เด็กมีการพัฒนาการตามศักยภาพของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิเศษและเด็กพิการมีพัฒนาการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างในเบื้องต้น และส่งเสริมทางด้านกีฬา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ให้เป็นไปตามวัยของตนเอง และเพื่อให้เด็กได้รับการยอมรับในสังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างผาสุข

Advertisement