เมืองพัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างถนน มุ่งลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง

       เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธ.ค.66 ที่ บริเวณถนนพัทยาเหนือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ใน โครงการถนนปลอดฝุ่นลด PM 2.5 โดยจัดขึ้นเป็นพื้นที่แรกในพื้นที่พัทยา
       นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในช่วงที่มีอากาศปิดในหลายพื้นที่จะเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีเครื่องจับวัดค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่บริเวณถนนพัทยากลาง โดยได้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งค่าฝุ่นที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่จะมีบางวันที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ควรระวัง แต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนพื้นที่อื่นๆ โดยตรวจตัววัดค่าฝุ่นของเอกชนในส่วนค่า AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศรวมที่เป็นข่าวนั้น เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในภาพรวม ที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ 6 ชนิดประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน (03) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ส่วนปัญหาหลักๆ ของค่าฝุ่น PM 2.5 ในเมืองพัทยานั้นหลักจะเกิดจากการใช้รถใช้ถนน และการก่อสร้าง
         สำหรับกิจกรรมการทำความสะอาดถนนนลดฝุ่น PM 2.5 ได้ฉีดน้ำกวาดล้างถนน เพื่อชะล้างฝุ่น และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนนเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ ที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนี้สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและฉีดล้างใบไม้บริเวณเกาะกลางถนนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วเมืองพัทยาต่อไป

Subscribe
Advertisement