เมืองพัทยาจัดโครงการคัดกรองเบาหวาน-ความดัน บริการพี่น้องชาวซิกข์พัทยา

        เมื่อวันที่ 27 ต.ค.66 ที่คุรุทวารา สาฮิบ (วัดซิกข์ พัทยา) จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยมีนางพัชรินทร์ ชินภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ และมีนายก่อเกียรติ ศักดิ์จิระพงษ์ กรรมการวัดซิกข์พัทยา นางนารี สีหมอก ประธานชุมชนวัดชัยมงคล ร่วมอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวซิกข์พัทยาที่เข้าร่วมโครงการ

         นางพัชรินทร์ ชินภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เปิดเผยว่า โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาและโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่จะบริการตรวจคักรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองพัทยาที่มีอายุต้งแต่ 35 ปีขึ้นไปฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการสาธารณสุขท้องถิ่นเมืองพัทยา

           สำหรับวันนี้เป็นในส่วนของการตั้งจุดคัดกรองในชุมชนวัดชัยมงคล ซึ่งมีประชาชนพี่น้องชาวไทยซิกข์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยให้บริการเจาะเลือดตรวจหาน้ำตาลและตรวจวัดความดันโลหิต รวมทั้งตรวจรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคทั่วไป พร้อมทั้งทำเป็นข้อมูลสาธารณสุขสำหรับพื้นที่แต่ละชุมชนตามลำดับต่อไป โดยพบว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวซิกข์ พัทยา เป็นอย่างดี

Subscribe
Advertisement