พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 ประกอบพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ทำความสะอาดศาลเจ้า รับเทศกาลตรุษจีน

          ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 นายอำมาตย์ โสภณารมย์ พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 พร้อมด้วยสาธุชน ร่วมประกอบพิธีวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ก่อนจะเริ่มเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อของชาวจีนที่ได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน
         สำหรับวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “ซิ้งเจี่ยที” เป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ของจีน ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่ค่อยได้พบเห็นกันเท่าใดนัก โดยได้มีพิธีส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสวรรค์ ปิดตรายางประทับทรง ซึ่งได้ทำความสะอาดรูปปั้นองค์เทพเจ้า และนำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าสีชมพู และเครื่องประดับต่างๆ ของชาวจีน มาประดับประดา เปลี่ยนใหม่ให้องค์เทพเจ้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความเป็นสิริมงคล รวมตั้งติดตั้งโคมไฟสีแดง ในช่วงของเทศกาลวันตรุษจีนในปีนี้ ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้
       โอกาสนี้นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ขอเชิญชวนสาธุชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ หลังจากเสร็จจากการไหว้บรรพบุรุษแล้ว อยากขอเชิญให้มากราบไหว้ขอพรองค์เทพเจ้าจำนวนหลายองค์ที่ได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารทั้ง 3 ชั้น ซึ่งได้แก่ องค์เง็กฮวงไต่เจียงกุง องค์โป๊ยเซียนโจ่วซือ องค์โป๊ยจุงเซี๊ยะฮุก องค์ไซ่ซิงเอี้ย หลวงเตี่ยเจียงกุงเอี้ยะ และองค์เทพเจ้าอีกหลายพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ รวมถึงองค์หลวงปู่ทวด หลวงพ่อโต องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ที่ทางคณะกรรมการได้จัดสร้างประดิษฐานไว้ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร 1 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีน

Advertisement