อสม.รพ.สต.มาบประชัน กว่า 50 คน เดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนย่า พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์ หลังพบปัจจุบันพื้นที่อำเภอบางละมุงมีอัตราผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0
           (24 กรกฎาคม 2563) ที่บริเวณที่ทำการชุมชนหนองปรือ 2 นายวิรัตน์ แดงมณี ประธาน อสม.รพ.สต.มาบประชัน พร้อมด้วยนางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 นำเจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.มาบประชัน ทำกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย โดยมี อสม.จากชุมชนหนองปรือ 1,...

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายหาดยินยอม เพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผนที่แนบท้าย ครั้งที่ 2

0
            (13 ส.ค.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 21 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายสมานใจ มั่นศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่...

ส.ส.เขต 8 ชลบุรี หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการพิจารณาปรับผังเมือง อ.สัตหีบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาว อ.สัตหีบ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0
           ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมรัฐสภา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือส่งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              โดย ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ุ ส.ส.ชลบุรี เขต...

ผู้ประกอบการตลาดลานโพธิ์รวมพลังทำอาหารทะเลปรุงสดสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยืนยันไม่มีโควิด-19

0
         29 ธ.ค.63 บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนลานโพธิ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งผู้ประกอบการในตลาดลานโพธิ์ ได้ร่วมกันทำอาหารทะเลปรุงสดมาจัดแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังจากมีกระแสข่าวการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้             ทั้งนี้ ได้จัดทำและแสดงอาหารซีฟู้ด รวมกว่า 30 เมนู...

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์ พร้อมรอคำสั่งกรมเจ้าท่า ก่อนดำเนินการถมทรายชายหาดจอมเทียน 400 ม.แรกเฟสที่ 1

0
            ตามที่กรมเจ้าท่าใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน ระยะที่ 1 รวมกว่า 580 ล้านบาท โดยจะถมทรายเพิ่มหน้าหาดความกว้าง 50 เมตร รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายทะเลร้านลุงไสวมาจนถึงซอย 11 เลียบหาดจอมเทียน หลังจากได้ดำเนินโครงการถมทรายชายเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดรองรับอนาคต และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...

เทศบาลตำบลบางละมุง เปิดจุดบริการ ONE STOP SERVICE ลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

0
          หลังจากที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ เป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับกลุ่มร้านค้า/ ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้ให้บริการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น           ล่าสุด วันนี้ (24 ก.พ.2564)...

รองนายกเมืองพัทยา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโครงการก่อสร้างถนนพัทยาใต้ เตรียมถนนผิวการจราจร ก่อนสงกรานต์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

0
            หลังจากที่เมืองพัทยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT Telecom ได้ร่วมกันบูรณาการงานก่อสร้าง 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่บริเวณถนนพัทยาใต้ถึงปากทางสุขุมวิท 2....
×