กรมโรงงานฯ จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนร สัญจร ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน หวังยกระดับให้โรงงานเป็น

กรมโรงงานฯ จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนร สัญจร ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน หวังยกระดับให้โรงงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสัญจร ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” พร้อมด้วย นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยี ปลอดภัยโรงงานและนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไปอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย โดยมีผู้ชำนาญการจากกรมโรงงานฯ ร่วมสัมมนา และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กฎหมายมาตรการความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและอากาศ เป็นต้น


นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้แต่ละประเทศมีการผลักดันแนวทางที่มุ่งสู่การลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชนมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ได้ก้าวสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ซึ่งกรมโรงงานฯ ได้มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคตะวันออกของไทย ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทางกรมโรงงานฯ จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo สัมมนาสัญจรนี้ เพื่อให้ความรู้และกฎระเบียบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมโรงงานฯ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน”
กรมโรงงานฯ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022(โบลเล็กซ์ พัมปส์ วาล์ว เอเชีย) ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” โดยลงลึกในรายละเอียดต่อเนื่อง ในงานอีกด้วย ซึ่งมีแผนยกระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โดยมีเป้าหมายให้โรงงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 60% จากโรงงาน 65,000 โรงงานในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้การประกอบการโรงงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับพันธกิจของกรมโรงงานฯ ที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ทางด้านเครื่องจักรการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การสัมมนาและพื้นที่จัดแสดงพิเศษของทางกรมโรงงานฯ ภายในงานปีนี้ จะเป็นแนวคิดต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว


ด้านนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การกลับมาของงานสัมมนาสัญจรในครั้งนี้ จัดโดย กรมโรงงานฯ ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นการปูทางสู่สัมมนาครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน ที่จะจัดขึ้นในงาน Boilex Asia (BXA) และ Pumps and Valves Asia 2022 (PVA)   งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว ชั้นนำของภูมิภาค และ Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเรียนรู้ และอัพเดทเทคโนโลยี นวัตกรรมเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว จากผู้จัดแสดงงานกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ กว่า 15 ประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมพบสัมมนาสำคัญจากกรมโรงงานฯ ในการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งนี้งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 และ Thai Water Expo 2022 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 ณ สถานที่จัดงานใหม่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Advertisement