เมืองพัทยา จัดกิจกรรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 2 ก.ค.67 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ด้วยเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาว่ายน้ำ เนื่องจากผลสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณปีละ 1,500 คน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนได้สูงถึง 47% ของเด็กที่เสียชีวิตในแต่ละปี ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยจะพยายามจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มีทักษะในการว่ายน้ำ เมื่อโตขึ้นสามารถว่ายน้ำได้ ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อตกน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และยังสามารถต่อยอดและพัฒนาไปเป็นนักกีฬาได้ในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีระยะเวลาในการอบรม ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-3 ก.ย.67 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

Subscribe
Advertisement