สมาคมอินเดียพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรม “International Day of Yoga” เนื่องในวันโยคะสากล

(16 มิ.ย.67) ที่ลานกิจกรรมแยกพัทยากลาง ได้มีพิธีเปิดงานกิจกรรมวันโยคะสากล ประจำปี 2567 โดยมี ดร.พิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนายลักษมัน ซิงห์ นายกสมาคมอินเดียพัทยา คณะกรรมการสมาคมชาวอินเดีย นักธุรกิจอินเดียในพัทยา และเหล่าคนรักสุขภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมในกิจกรรม

สมาคมอินเดียพัทยา จัดกิจกรรม “International Day of Yoga” เนื่องในวันโยคะสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยโยคะ ซึ่งเป็นวิธีออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะหัวใจสำคัญของการฝึกโยคะไม่ใช่แค่การฝึกฝนร่างกาย แต่ยังได้พัฒนาและปรับความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกโยคะ บำบัดจิตใจ และร่างกายโดยธรรมชาติ ช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้

สำหรับวันโยคะสากล ( International Day of Yoga) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 21 มิถุนายน นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ตามประกาศของที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ในปี 2014 สำหรับโยคะ เป็นการปฏิบัติเพื่อออกกำลังกาย ฝึกจิตใจ และกิจกรรมทางจิตวิญญาณที่มีที่มาจากประเทศอินเดีย โดยนายกรัฐมนตรีอินเดีย “นเรนทระ โมที” กล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติในปี 2014 เสนอให้วันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีในซีกโลกเหนือ เป็นวันโยคะสากลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

 

Subscribe
Advertisement