เมืองพัทยา ร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา ลงนาม MOU รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยา สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 ระหว่างเมืองพัทยากับ สภ.เมืองพัทยา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชนในเขตเมืองพัทยา โดยมี พ.ต.ท.ศิริชัย หนูเทศ รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.เมืองพัทยา และนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สำหรับการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในชุมชนในเขตเมืองพัทยา ให้เป็นแนวทางเดียวทางกัน พร้อมร่วมกันวางแผนเพื่อจัดทำโครงการที่เป็นกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในลักษณะบูรณาการทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

Subscribe
Advertisement