นายกเมืองพัทยายัน Lockdown ขยายถึง 4 พ.ค.นี้ ระบุต้องการครบรอบการฟักเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 21 วัน หลัง สธ.แจ้งพัทยาพื้นที่สีขาวไร้ผู้ป่วยย่างเข้าสู่วันที่ 16

 ​              นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นข่าวดีที่พบว่าในพื้นที่เมืองพัทยาชั้นในไม่มีการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมย่างเข้าสู่วันที่ 16 แล้ว จนทางสำนักงานสาธารณสุขประกาศให้ทราบว่าเมืองพัทยาเป็นเขตที่เข้าข่ายพื้นที่ “สีขาว” แล้วซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในการป้องกันและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อมาตรการ Lockdown หรือการเปิดจุดคัดกรองเข้มข้นทั้ง 8 จุดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาจนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

             อย่างไรก็ตามจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน ยังคงมีมติให้เมืองพัทยาดำเนินการจัดทำจุดคัดกรองหรือ Lockdown ต่อไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ และให้เปิดพื้นที่ตามปกติในวันที่ 5 พฤษภาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้เพราะต้องการขยายเวลาจนกว่าจะครบห่วงโซ่วงจรการฟักเชื้อของไวรัสโควิด-19 คือจาก 14 วันเป็น 21 วัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมืองพัทยาจะปลอดจากเชื้อโรคไวรัสชนิดนี้ให้ได้มากที่สุด แต่สิ่งที่เป็นห่วงอยู่ในปัจจุบันคือเมื่อภายในมีการควบคุมและป้องกันโรคได้ดีแล้ว ปัญหาคือการนำเชื้อจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่อาจจะเป็นการทำให้การแพร่ระบาดลุกลามขึ้นอีกหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้คงต้องมีการประชุมพูดคุยและหาแนวทางในการป้องกันที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป

Subscribe
Advertisement