เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ เข้าพบกระชับสัมพันธ์นายกเมืองพัทยา เพื่อประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและมาตรการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไอร์แลนด์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 มิ.ย.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Patrick Bourne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและมาตรการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไอร์แลนด์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางประสานความร่วมมือกันในการทำงานระหว่างไอร์แลนด์และเมืองพัทยาต่อไป

ด้านนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงความพร้อมของเมืองพัทยา โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ซึ่งเมืองพัทยาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการบริการที่ดี ได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

Subscribe
Advertisement