สวนสาธารณะหนองพองเมืองพัทยาแล้วเสร็จ เหลือเพียงขั้นตอนการส่งมอบ คาดว่าประชาชนจะใช้ร่วมกันภายในเดือนสิงหาคม 2564

0
         เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 ที่สวนสาธารณะซอยชัยพฤกษ์ 4 (หนองพอง) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสวนสาธารณะฯ หลังมีการก่อสร้างเสร็จสิ้น ก่อนจะส่งมอบอย่างเป็นทางการ        ...

สภาเมืองพัทยาเห็นชอบจ้างเหมาเอกบริหารจัดการ รพ.เมืองพัทยา อายุสัญญา 1 ปี วงเงิน 50,000,000 บาท

0
             ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินจำนวน...

ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ลงพื้นที่เทพประสิทธิ์ เดินหน้ากิจกรรมเชิงรุก ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

0
             (4 มีนาคม 2562) ที่การเคหะเทพประสิทธิ์ ตึก B นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนเทพประสิทธิ์ เปิดกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยในวันนี้ลงพื้นที่ชุมชนการเคหะเทพประสิทธิ์ เพื่อลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่เพื่อลงไปตรวจสอบ และดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า...

รองนายกหนองปรือ ชี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อหวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ในลักษณะไม่แสดงอาการ หวังลดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

0
           จากกรณีที่หลายๆ ท้องถิ่นได้มีการจัดซื้อชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ที่ไม่แสดงอาการ แต่สามารถที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นได้ ซึ่งกลุ่มนี้หากไม่ทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK จะทราบตัวเองอีกทีว่าได้รับเชื้อก็ต่อเมื่อมีอาการแสดงออกมาแล้ว ซึ่งเป็นระยะที่อันตรายมากและสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคคลใกล้เคียงได้             นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า...

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค เดินหน้าเก็บตัวอย่างน้ำดื่มตู้น้ำหยอดเหรียญ หวังเพิ่มคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มที่สะอาดให้ชุมชน หากพบสารปนเปื้อนจ่อเรียกเจ้าของสร้างความเข้าใจ ก่อนตรวจซ้ำอีกครั้ง

0
            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางบุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค นำทีมงาน เดินหน้าเก็บตัวอย่างน้ำตามที่ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตามพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งพบว่าปัจจุบันธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญในพื้นที่เมืองพัทยามีเปิดบริการเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่พบว่าขาดมาตรฐานในการดูแล มาในวันนี้ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ลงพื้นที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยา โดยแบ่งโซนออกเป็นโซนนาเกลือ พัทยาเหนือ...

เมืองพัทยาเตรียมจัดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบครบวงจร ชุมชนบ้านเกาะล้าน ในวันที่ 13 มี.ค. นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) (มีคลิป)

0
            (26 ก.พ.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยมีเรือตรี ปราโมท ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง      ...

สธ.ชลบุรี ร่วมปกครองบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องแหล่งที่มากัญชา-กัญชง ร้านรื่นเริงกัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค หลังตรวจสอบพบดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

0
         (15 มี.ค.64) ที่ร้านรื่นเริงกัญ ภายในซอยชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา โดยมีนายรังษี...

ส่วนควบคุมโรคติดต่อเมืองพัทยา เดินหน้าให้ความรู้การป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SSRT (มีคลิป)

0
          (3 มี.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารรณสุขเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางวัชธรี ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อไปถ่ายทอดให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านนวดแผนไทย และห้องพัก...

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่

0
            เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 มี.ค.63 ที่ทำการชุมชนบ้านวังค้อ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายปริวัฒน์ จันทร์หล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พร้อมด้วยผู้ช่วย และคณะทำงาน พร้อมวิทยากรจากสถานีอนามัยตำบลบึง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เมืองพัทยาเดินหน้าลุยป้องกันโรคชิคุนกุนยา และไข้เลือดออก ล่าสุดรองมาโนช เดินเท้าบุกหมู่บ้านเอื้องฟ้า แจกทรายอะเบท พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หวังลดจำนวนยุง

0
             (18 กันยายน 2563) ที่หมู่บ้านเอื้องฟ้า เทพประสิทธิ์ ซอย 4 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชน      ...
435,598แฟนคลับชอบ
1,700ผู้ติดตามติดตาม
418,000ผู้ติดตามติดตาม
5,734ผู้ติดตามติดตาม