ผวภ วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการ โรตารี่ 3340 ปีบริหาร 2566-2567 เยี่ยมสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ว่าการภาค วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการ โรตารี่ 3340 ปีบริหาร 2566-2567 เดินทางเยี่ยมสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมี น.ส.จาน่า สุวรรณศรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดก่อตั้ง สมาชิกของสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับ


น.ส.จาน่า สุวรรณศรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการต้อนรับ ผู้ว่าการภาค วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการโรตารี่ 3340 ปีบริหาร 2566-2567 ซึ่งได้ให้เกียรติมาเยี่ยม สโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล และนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มสมาชิกของสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล


ด้าน ผู้ว่าการภาค วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการโรตารี่ 3340 ปีบริหาร 2566-2567 เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมสโมสรโรตารีพัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการเยี่ยมประจำปีของทีมบริหารนี้ ซึ่งสโมสรนี้เป็นสโมสรที่ 15 ทั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังใจทีมบริหาร นายกผู้ก่อตั้ง รวมไปถึงการแนะนำให้คำปรึกษารในการขับเคลื่อนสโมสรโรตารี่ให้มีความเข้มแข็งสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างสูงสุด และนอกจากนี้และจะเดินทางไปเยี่ยมทุกๆ สโมสรในภาค 3340


สำหรับโรตารีคือองค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วโลกซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพ พร้อมทั้งช่วยสร้างไมตรีจิตและสันติสุขในโลก และมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก

Advertisement