เมืองพัทยา ร่วม 3 ชมรมผู้ประกอบการชายหาดจอมเทียน จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           (27 ก.ค.65) ที่บริเวณโค้งดงตาล ชายหาดจอมเทียน นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 นายมานิตย์ ขันธการ ตัวแทนชมรมร่มเตียงชายหาดจอมเทียน ผู้ประกอบการชมรมเรือชายหาดจอมเทียน ผู้ประกอบการชมรมนวดแผนไทย และผู้ประกอบการชมรมร่มเตียงชายหาดจอมเทียน ร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดจอมเทียนและเขตปลอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
         สำหรับการจัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาด ชายหาดจอมเทียนและเขตปลอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

          ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 3 ชมรมได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด เพื่อแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นที่ชายหาดจอมเทียนต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ท่ามกลางความชื่นชมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชายหาดจอมเทียน

Advertisement