บูรณาการเชิงรุก! จัดระเบียบขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี

         (19 ก.ค.65) เมื่อเวลา 17.00 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์จัดระเบียบขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม เข้าร่วม
          ด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี มีนโยบายในการรณรงค์จัดระเบียบขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไร้ที่พึ่ง และขอทาน ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

          ในการนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์จัดระเบียบขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันในการดำเนินการจัดระเบียบฯ โดยในวันนี้ได้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่ม ลงพื้นที่ 2 เส้นทาง คือ ถนนสายชายหาด และถนนพัทยาสายสอง เพื่อตรวจตรา จับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว นำเข้าสู่ระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
         ด้านนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหากลุ่มคนเหล่านี้ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยเมืองพัทยาได้ร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดูแลแก้ไข ซึ่งทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน จะมีการตั้งจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณชายหาด หน้าห้างสรรพสินค้าไมค์ช้อปปิ้งมอลล์ พัทยาใต้ คอยให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับบุคคลเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลปัญหาของแต่ละบุคคล นำมาวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

Advertisement