เริ่มแล้ว การแข่งขัน “พัทยามาราธอน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565” นักวิ่งไทย-เทศตบเท้าเข้าร่วมอย่างคึกคัก

           เมื่อเวลา 05.40 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565” พร้อมปล่อยตัวนักวิ่ง และพิธีมอบรางวัลนักกีฬา ณ จุด START หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา, ผู้แทนจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน,) ผู้แทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ผู้แทนผลิตภันฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ ในเครือบริษัท เดอเบล จำกัด, ผู้แทนบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
         นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในนามของเมืองพัทยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565” ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน โดยในปีนนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

            การแข่งขัน “พัทยามาราธอน” เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 และจัดต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 29 จนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เป็นงานวิ่งประจำปีที่ชาวพัทยาทุกคนภาคภูมิใจ จัดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยาที่ใช้โครงการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
           ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชาวไทยจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 10,000 คน โดยเมืองพัทยามุ่งหวังให้เป็นงานวิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเมืองพัทยา สู่การเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต

Advertisement