จังหวัดชลบุรี ชวนเที่ยวงานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคมนี้

         (7 กรกฎาคม 2565) ว่าที่ พ.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายธณพง โคตรมณี นายกเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ และนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8 ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
        นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9
          โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมประทีปจากชุมชนต่างๆ ส่วนในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม จะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ธรรมมิกราชา นอกจากนี้ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ หมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอด
           นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบและจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี
         ด้านพลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปะสุโขทัย ผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
          ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ในครั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยว ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และร่วมกันพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ที่ยั่งยืน

Advertisement