เมืองพัทยาจี้ผู้รับเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยบัวขาวออกคลองพัทยาใต้เร่งดำเนินการคืนพื้นที่สาธารณะ

          ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตัวเมืองพัทยา โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. 2000 มม. และก่อสร้างผิวจราจร ตั้งแต่บริเวณสี่แยกวัดชัยมงคล ถึงซอย 10 ถนนพัทยาสายสอง รวมระยะทางประมาณ 1,050 เมตร และซอยเกษมสุวรรณ 15 ถึงบริเวณสามแยกตัดชอยเกษมสุวรรณ หรือซอยบัวขาว รวมระยะทางประมาณ 894 เมตรนั้น
          ล่าสุด วันที่ 4 ก.ค.65 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า หลังการดำเนินการโครงการดังกล่าวกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน จนที่ผ่านมามีการร้องเรียนความเดือดร้อนมาจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าดิอะเวนิว พัทยา ที่มีซอยด้านหลังห้างตัดผ่านไปยังซอยเกษมสุวรรณ ทำให้ไม่สะดวกต่อการมาติดต่อราชการทำหนังสือเดินทาง
         นอกจากนี้ ยังพบว่าการดำเนินโครงการที่มีการปิดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อดำเนินการโครงการนั้น ทำให้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะการปิดถนนทำงานทำให้ไม่มีลูกค้าผ่านเข้าออกได้ ประกอบกับสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงเหมือนต้องรับผลกระทบ 2 เท่า ทั้งไม่มีลูกค้า และถนนหน้าร้านถูกปิดจนไม่สามารถเข้าออกได้ตามปกติ ลูกค้าเก่าก็พลอยหายไปหมดจนเกิดผลกระทบกับประชาชนตามมาจากการพัฒนาโครงการของภาครัฐ
         นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หากเกิดฝนตกลงมาจะเกิดน้ำท่วมขังในซอยเกษมสุวรรณ หรือซอยบัวขาว และใช้เวลานานกว่าการที่น้ำจะลด ส่งผลกระทบอย่างมากกับประชาชน โครงการนี้จะช่วยระบายน้ำทั้งในซอยบัวขาว และผันน้ำไปยังพัทยาสายสองก่อนระบายลงสู่คลองพัทยาใต้ ใช้เวลาก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้ว จะแล้วเสร็จตามแผนประมาณเดือนตุลาคม 2565 นี้ และเชื่อว่าหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยเกษมสุวรรณ หรือซอยบัวขาวได้ ด้วยการระบายน้ำลงคลองพัทยาใต้อย่างรวดเร็ว
           ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนมาว่าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านหลังศูนย์การค้าดิอะเวนิว พัทยา ได้ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนทั้งผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้มาติดต่อทำหนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากการลงมาตรวจสอบและพูดคุยกับผู้รับเหมาแล้วทราบว่าในวันที่ 20 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ การดำเนินการส่วนนี้จะแล้วเสร็จ ก่อนจะเปิดพื้นที่วางท่อระบายน้ำบริเวณถนนพัทยาสายสองต่อตามลำดับแผนงานต่อไป

Advertisement