โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

          (1 ก.ค.65) ที่สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายสกันฌ์วุฒิ เศรษฐีกมล ผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กล่าวรายงาน โดยในพิธีได้มีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้
         ทั้งนี้ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมากิจการลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษา ได้มีความก้าวหน้าตามลำดับ เช่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งได้มีการจัดวิทยากรนำลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
         ซึ่งในพิธีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมีลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม

Advertisement