เมืองพัทยาจับมือ พม.ชลบุรี ลงพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาเร่งแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง กลับคืนสู่สังคม พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          (30 มิ.ย.65) เวลา 17.00 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวนันทภัค ปองสุข ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี และนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตั้งจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณชายหาด หน้าห้างสรรพสินค้าไมค์ช้อปปิ้งมอลล์ พัทยาใต้
         นางสาวนันทภัค ปองสุข ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหากลุ่มคนเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดจากความยากจนซึ่งเป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแล โดยใช้วิธีการค้นหา เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบให้มากที่สุด
          สำหรับจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี โดยเป็นการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด คอยให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับบุคคลเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลปัญหาของแต่ละบุคคล นำมาวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมให้ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

Advertisement