เมืองพัทยาร่วมสนับสนุนเวทีแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม กับการประกวดราชินีสุขภาพ 2565 “Miss Healthy Queen 2022”

           เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 26 มิ.ย.65 ที่ลานกิจกรรม sunken ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดราชินีสุขภาพ 2565 “Miss Healthy Queen 2022” โดยมีคุณณชเล บุญญาภิสมภาร ประธานกรรมการมูลนิธิซิสเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาและเซ็นทรัล มารีน่า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สมาคม ชมรม และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจำนวนมาก
           สำหรับการประกวดราชินีสุขภาพประจำปี 2565 “Miss Healthy Queen 2022” เป็นหนึ่งในกิจกรรม “Pattaya International Pride 2022” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและภาคการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาในการเป็นเมืองแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สาวประเภทสองได้แสดงศักยภาพและทัศนคติ รวมทั้งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงและเท่าเทียม ผู้ที่ได้รับตำแหน่งราชินีสุขภาพทุกตำแหน่งยังได้เป็นกระบอกเสียงในชุมชน ช่วยทำงานด้านสุขภาพ ทั้งกาย ใจ สังคม ร่วมกับทางมูลนิธิซิสเตอร์และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นตัวแทนสาวประเภทสองในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งเป็นผลดีแก่ชุมชนและเมืองพัทยา
          โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เมืองพัทยายินดีที่จะร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อทุกภาคส่วน เพื่อคนทุกเพศทุกวัย สนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียม และยินดีทำงานร่วมกับทางมูลนิธิซิสเตอร์องค์กรที่ทำงานเพื่อชุมชนสาวประเภท 2 และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพทางเพศและด้านสิทธิมนุษยชนจนสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการทำงานกับเมืองพัทยาร่วมกันต่อไป

Advertisement