“เบียร์ ปรเมศวร์” นายกเมืองพัทยา เข้าศาลาว่าการเมืองทำงานวันแรก เรียกข้าราชการวางนโยบายการทำงานต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น

          วันที่ 20 มิ.ย.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่วันแรก หลังมีการประกาศรับรองจาก กกต. โดยพบว่ามีบรรดากองเชียร์ต่างร่วมมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนที่ 12 กันอย่างคับคั่ง
          นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้วางพวงมาลัยดอกไม้สักการะต่อหน้ารูปปั้นนายปริญญา ชวลิตธำรง เจ้าของที่ดินก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา ก่อนจะเปิดห้องประชุมทัพพระยา เรียกบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน
         ทั้งนี้ ได้มีการลงชื่อรับรองคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย ตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายมาโนช หนองใหญ่ น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล และนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์
          ตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้แก่ นายวัฒนา จันทนวรานนท์ และนายธัชชัย สุภรพสุพัฒน์ นางสาวยุวธิดา จีรภัทร์ นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ และนายปรีชา ค้าขาย ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
          ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายวรพต พงษ์พาลี นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด นายพิทยา ภิรมย์อ้น และนายชูเกียรติ หนองใหญ่ ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการเมืองพัทยา
           นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้วางนโยบายการทำงานด้วยว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่เข้ามาบริหารท้องถิ่นตามแนวทางยุทธศาสตร์นีโอพัทยาที่คณะผู้บริหารชุดเก่าได้ริเริ่มไว้อย่างต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น
          การทำงานขอให้ทุกคนทำตามเจตนารมย์ในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน ไม่มีคำว่าเจ้านาย ไม่มีคำว่าลูกน้อง มีเพียงพี่น้องที่มีตั้งใจทำงานให้กับเมืองพัทยา ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนาเมืองพัทยาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปต่อจากนี้
Advertisement