นักธุรกิจชาวอินเดียวอนนายกพัทยาช่วยดูแล นทท.ที่จะเดินทางมาหลังโควิดซา

          เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายดีโอ ซิงห์ นายกสมาคมชาวอินเดีย-พัทยา พร้อมสมาชิกและกลุ่มนักธุรกิจชาวอินเดีย ได้เดินทางเข้าพบปะพูดคุยพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ที่ได้เข้าดำรงนายกเมืองพัทยา มาทำงานบริหารท้องถิ่นเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ
          ทางตัวแทนสมาคมชาวอินเดีย-พัทยาและนักธุรกิจชาวอินเดียได้เปิดเผยข้อมูลว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครวิด-19 เริ่มคลี่คลาย เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากชาวอินเดีย และนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกำลังจะเดินทางเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก
           ทั้งนี้ จึงอยากฝากให้นายกเมืองพัทยาคนล่าสุดได้ช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่จะเดินทางมายังเมืองพัทยาอีกเป็นจำนวนมากหลังจากนี้ ทั้งเรื่องของความปลอดภัย การซ่อมแซมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในท้องถิ่น รวมทั้งระบบการเดินทางและการจราจร
         อย่างไรก็ตาม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้รับปากว่าพร้อมให้ข้อมูลว่า โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยานั้นเป็นไปตามแนวทางของการบริหารเมืองพัทยาที่ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์นีโอพัทยา ที่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
เมืองพัทยาเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติอย่างบูรณาการหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและจะเข้มข้นขึ้นไปตามมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยความร่วมมือของทุกคนต่อไปด้วย
Advertisement