งานบอนสีและไม้ประดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปลุกเศรษฐกิจประเทศ

            หลังจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนสถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้นภาครัฐจึงผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาประกอบอาชีพและขับเคลื่อนธุรกิจในสังคม อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่องนั้น
          มีรายงานว่า ตลาดต้นไม้เขาชีโอน ชลบุรี ร่วมกับสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประกวดบอนสีและไม้ประดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.65 บริเวณพื้นที่ตลาดต้นไม้เขาชีโอน ตรงข้ามทางเข้าไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พัทยา จ.ชลบุรี โดยพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
           กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมบอนสีแห่งประเทศ โชว์การค้ำบอน ชมบอนสีโบราณ การจัดสวนบอนสีระดับประเทศและไม้ประดับนานาพันธุ์ จัดแสดงอุปกรณ์การเกษตร อาหารและดนตรี รวมทั้งกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีอีกด้วย

Advertisement