อบต.เขาคันทรง นำจิตอาสาขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา-เปิดทางระบายฝายน้ำล้นบ้านสุรศักดิ์

         เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายก อบต.เขาคันทรง ได้รับมอบหมายจากนายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง นำสมาชิก อบต.เขาคันทรง พร้อมจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มเพื่อนจิตอาสาธีรพันธ์ เจริญผล บ้านสุรศักดิ์ และนายบรรพต สลับศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมเครื่องจักรกล รถโกยตักขนาดใหญ่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืชในคูคลองของแหล่งน้ำที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเส้นทางน้ำไหล ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ต.เขาคันทรง โดยได้นำเรือมาลากจูงผักตบชวาเข้าฝั่ง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยปริมาณผักตบชวาที่กำจัดได้เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร น้ำหนักประมาณ 5 ตัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้น้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน
        นอกจากนี้นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายก อบต.เขาคันทรง ยังได้นำผักตบชวาและวัชพืชนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใส่ในพืชการเกษตรของประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Advertisement