พัทยาได้เฮ! ศบค.เคาะปรับพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ถอดแมสก์ที่โล่งตามสมัครใจ ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง ผับ-บาร์ ถึงตี 2

            มีรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรมีผล 1 ก.ค. 2565 ดังนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 0 จังหวัด
-พื้นที่ควบคุมสูง 0 จังหวัด
– พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง 0 จังหวัด
-พื้นที่เฝ้าระวัง 77 จังหวัด
– ยกเลิกพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวการปรับพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ตามมาตรการสีเขียว (มาตรการเฝ้าระวัง) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะเดียวกันได้เห็นชอบให้ เปิดสถานบันเทิง อนุญาตให้ดี่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกำหนด ถึงเวลา 02.00 น.
         นอกจากนี้ยังเห็นชอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามปกติ จำกัดรวมกลุ่มเกิน 2,000 ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขแนะนำการสวมหน้ากากสำหรับกลุ่ม 608 พื้นที่แออัด ส่วนมาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก
          การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
         สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ
        การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด)
            การเว้นระยะห่าง แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
มาตรการการรวมกลุ่ม ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทราบ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
Advertisement