เมืองพัทยาพร้อม 100% ออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ 2 หน่วย พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนน 12 มิ.ย.นี้

         เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ ใน 2 หน่วยเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายนนี้นั้น ขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว 100% ทั้งการจัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง และการเตรียมอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้ง อีกทั้งยังได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กปน. ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565
         ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก รณรงค์ให้ประชาชนใน 2 หน่วยเลือก ทั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้สิทธิออกเสียง จำนวน 499 คน และในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 มีผู้สิทธิออกเสียง จำนวน 594 ให้ออกมาลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ โดยจะใช้หน่วยเลือกตั้งเดิม ในการจัดให้มีการออกเสียง คือ ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 และโรงเรียนเมืองพัทยา 7
        อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ใน 2 หน่วยเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ให้มาก ๆ เหมือนที่ผ่าน ตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วย ที่มีชื่ออยู่ เพื่อให้การเลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และยุติธรรม ผลการเลือกตั้งออกมาด้วยความเรียบร้อย

Advertisement