สธ.บางละมุง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม เข็ม 2 ให้เด็กนักเรียน อายุ 5 – 11 ปี สร้างภูมิคุ้มกันหมู่หลังเปิดภาคเรียนรูปแบบออนไซต์ 100%

           ที่ โดมโรงเรียนบ้านบางละมุง นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง (สธ.บางละมุง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้บริการจัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม เข็มที่ 2 ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 5-11 ปี จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม, โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย, โรงเรียนบ้านสันติคาม, โรงเรียนวัดทุงกราด และโรงเรียนนาวัง เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หลังเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ 100% ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุกโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการ Thai Stop Covid Plus (TSC+) โดยมีบรรยากาศผู้ปกครอง และครูในแต่ละโรงเรียน นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม เข็มที่ 2 อย่างต่อเนื่อง
           นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับในอนาคตหลังฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนเข็ม 2 ครบแล้ว จะมีการขยายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเข็ม 3 ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันเด็กนักเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบางละมุงได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มไปแล้วกว่า 90% จากจำนวนนักเรียนที่จะต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม รวม 15,000 คน ในกลุ่มอายุ 5-11 ปี
           โดยทุกโรงเรียนจะได้รับการบริการฉีดวัคซีนทุกโรงเรียนและในเดือนมิถุนายน 2565 ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุงจะลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่โดมโรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปรือ รวม 3,000 คน

Advertisement