ผู้ว่าเมืองชลตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง นายก สม.เมืองพัทยา

         เมื่อเวลา 07.46 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อย หน่วยเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา เขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ก่อนนำเดินเยี่ยมชมจุดต่างๆ รวมทั้งคูหาลงคะแนนเสียงของผู้ที่อาจป่วยโควิด-19 ตามลำดับในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
          นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โดยรวมแล้วถือว่าหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยามีความเรียบร้อยดี ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน อาจมีฝนตกเป็นระยะ ประชาชนต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทาง ควรตรียมตัวมาให้ดี
          ทั้งนี้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีการเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ก็จะพิจารณาตามสถานการณ์ พิจารณาความเป็นจริง จังหวัดชลบุรี กกต. และเมืองพัทยา ได้รณรงค์ให้คนพัทยาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพราะเป็นเมืองปกครองพิเศษ ทั่วประเทศมี 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯและเมืองพัทยา ซึ่งวันนี้เลือกตั้งพร้อมกัน
          โดยในส่วนของหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาได้มีการเตรียมคูหาเลือกตั้งสำหรับผู้ที่คาดว่าจะป่วยโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของพี่น้องพัทยามาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป ทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่

Advertisement