ชาวเมืองพัทยา ทยอยลงคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ตามหน่วยของตัวเอง

        เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา หลังไม่มีการเลือกตั้งมานานถึง 10 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต รวมทั้งหมด 146 หน่วยเลือกตั้ง มีประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด 78,415 คน ทางเจ้าหน้าที่ทำการเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. โดยมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านตามเขตต่างๆ
          โดยประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ 2 คนแรกร่วมแสดงความโปร่งใสในการเปิดหีบบัตร จากนั้นประชาชนที่มาใช้สิทธิ์แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คชื่อและลำดับ ทั้งนี้แต่ละคนจะได้รับบัตรจำนวน 2 ใบ สำหรับเลือกนายกเมืองพัทยา 1 ใบ และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 1 ใบ
         สำหรับเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้งดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,170 คน 39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปลาไหล หมู่ที่ 6, 7 และ 8 ต.นาเกลือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
        เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,421 คน 30 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.นาเกลือ หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ หมู่ที่ 5, 6 และ 13 เขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,030 คน 38 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 9, 10 (บางส่วน) และ 11/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 7
         เขตเลือกตั้งที่ 4 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,794 คน 39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และ 12 ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4
Advertisement