เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นมะฮอกกานี เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

        เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 เทศบาลเมืองศรีราชา นำโดยนายวีรชัย ขจรไชยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายเทียม พัฒพงษ์สิริกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้ ชนิดไม้ยืนต้น “มะฮอกกานี” (Dominican Mahogany) มากกว่า 15 ต้น ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถเติบโตได้ในอากาศร้อนชื้นได้ดี บริเวณรั้วด้านข้างสนามกีฬาหญ้าเทียมเทศบาลเมืองศรีราชา ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
          ซึ่งการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันวิสาขบูชาของทุกปี กำหนดให้เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256
Advertisement