กองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชามอบโน๊ตบุ๊ค 36 โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

           ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชา ที่ได้เดินทางมามอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จากนั้นนายคงสิน แสงสัตยา ประธานกองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชา และคณะกรรมการกองทุน ได้มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ให้กับโรงเรียนในอำเภอศรีราชา จำนวน 36 โรงเรียน รวม 62 เครื่อง โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ
          โดยการมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเห็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้สอน
          หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า ประธานชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอศรีราชา ได้เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณทางกองทุนสวัสดิการอำเภอศรีราชา ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

Advertisement