ส.ส.กวินนาถ แจกบัตรเติมน้ำมันฟรี ลดภาระชาวบ้านช่วงน้ำมันแพง แถมแจกหมวกนิรภัย รณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

          เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65 ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เขต7) จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ให้กับประชาชนชาวบ้าน ในช่วงอาหารและวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ซึ่งมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
          โดยนางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมีความคิดจะลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยการแจกบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 100 บาท ให้แก่พี่น้องประชาชนจำนวน 30 คัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้ในครัวเรือน และรถได้เติมน้ำมันไปก็จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
          อีกทั้งยังรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย เพื่อการขับขี่บนท้องถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการมอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชนชาวบ้านที่ขับขี่จักรยานยนต์ และไม่ได้สวมหมวกนิรภัย โดยหลังจากนี้ จะจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเกิดขึ้นอีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสังคมที่ดีขึ้นต่อไป

Advertisement