อบต.บ่อวินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามท่อระบายน้ำในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด

            วันที่ 25 เม.ย.65 นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวิน ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ ตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ หลังพบไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ มีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอศรีราชา โดยเร่งฉีดพ่นหมอกควันแบบปูพรหม โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งชุมชน โครงการหมู่บ้าน ซึ่งต้องรีบเร่งตัดวงจรตัวยุงลายที่มีพาหะไข้เลือดออก ก่อนที่จะแพร่ระบาดออกไปในพื้นที่อื่น
            พร้อมให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และให้ทางเจ้าหน้าที่แจกแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนนำไปใส่ในท่อน้ำที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน รวมถึงออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และตัดวงจรแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายภาชนะ หรือคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงแจกแผ่นพับถึงวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และหากป่วยหรือมีอาการว่าจะเป็นไข้เลือดออกก็ให้รีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยามารับประทานเอง เพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิต

 

Advertisement