สินธ์ไชย นำทีมพัทยาร่วมใจ ร่วมงานวันไหลเกาะล้าน

            วันที่ 18 เม.ย.65 ซึ่งตรงกับวันไหลนาเกลือ-เกาะล้าน เทศกาลสงกรานต์เมืองพัทยา ปี 2565 ชาวบ้านชุมชนเกาะล้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบต่อกันมานานหลายปี
          โดยที่วัดใหม่สำราญ ชาวบ้านได้เดินทางมาร่วมทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมแบบเรียบง่ายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ปีนี้ไม่มีการเล่นสาดน้ำ แต่คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทย
         มีรายงานด้วยว่า นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 พร้อมคณะผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา หมายเลข 13-18 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเกาะล้าน และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันไหลเกาะล้าน พร้อมเสนอนโยบายพัฒนาเกาะล้านเพื่อเป็นคะแนนเสียงด้วย

Advertisement