“บ๊อบ กิตติศักดิ์” คณะก้าวหน้า ขี่บิ๊กไบค์นำทีมหาเสียงช่วยสมาชิกฯเขต 3 ชูนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและเยาวชนเมืองพัทยา

         วันที่ 18 เม.ย.65 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นำลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 หมายเลข 7-12 ลงพื้นที่ชุมชนเขาตาโล ซอยหนองกระบอก หมู่บ้านสาธิตอุดมศึกษา และหมู่บ้านเอกมงคลบางส่วน เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 พร้อมแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในพื้นที่เขต 3 และพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาชาวละแวกดังกล่าว
         ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ได้สร้างความฮือฮาด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ นำลูกทีมเข้าพบปะประชาชนตามตรอกซอกซอย ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ก่อนจะเดินเคาะประตูบ้าน พูดคุยกับประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆ พร้อมแนะนำนโยบายในการยกระดับเมืองพัทยา หากประชาชนให้ความไว้วางใจให้เข้าไปทำงาน ซึ่งจะตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เพื่อให้เมืองพัทยาเติบโตอย่างมีศักยภาพที่แท้จริง
         นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ยังได้กล่าวถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จะเพิ่มศูนย์ฟอกไตฟรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดูแลผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน ที่จะได้จัดให้มีอาหารเช้าสำหรับเด็กปฐมวัยฟรี บริการรถรับ-ส่งนักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ลูกหลานของคนที่มาทำงานในเมืองพัทยาจะได้สิทธิ์เรียนฟรีทุกคน และบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กเวลากลางคืน (Night Care) อย่างมีมาตรฐาน

Advertisement