นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แห่เที่ยวเกาะล้านช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์

              วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านกันเป็นจำนวนมาก ทำให้จุดขึ้นเรือเดินทางจากฝั่งพัทยาไปเกาะล้านดูคึกคักอีกครั้ง โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะเดินทางมาทั้งแบบครอบครัว และเป็นกลุ่มเพื่อน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัว เพื่อที่ต้องการที่จะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสงกรานต์ และเพื่อเที่ยวชมความสวยงามของเกาะล้าน
          นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นเรือโดยสาร ทำให้ต้องมีการต่อคิวซื้อตั๋วโดยสารเป็นจำนวนมาก โดยทางเมืองพัทยาก็ได้มีมาตรการป้องกัน รวมไปถึงการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางขึ้นเกาะล้าน
          นอกจากนี้กรมเจ้าท่าก็ได้เข้มงวดให้นักท่องเที่ยวสวมใสเสื้อชูชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในขณะที่เดินทางไปเกาะล้านอึกด้วย

Advertisement