ฮาร์ดร็อคพัทยา ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเมืองพัทยา เตรียมจัดกิจกรรม The Earth Hour Swim 2022 เนื่องในวันประหยัดพลังงาน (The Earth Hour)

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา(ในขณะนั้น) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวัน เอิร์ธ อาวเออร์ (Earth Hour) ซึ่งโรงแรม Hard Rock และ Hard Rock Café Pattaya ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และทีมบลูชาร์ค กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนในท้องถิ่นเมืองพัทยา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
         สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม จะจัดภายใต้แนวคิด The Earth Hour Swim 2022 ซึ่งจะเป็นการว่ายน้ำไป-กลับ รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางน้ำ จากทีมกู้ชีพทางทะเล คายัค 1 ลำต่อนักว่ายน้ำ 3 คน บนคายัคจะมีน้ำดื่มคอยบริการนักว่ายน้ำ, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ว่ายน้ำ ให้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหน้าหาดเมืองพัทยาร่วมกับพนักงานฮาร์ดร็อค พัทยา
          กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ บริเวณชายหาดพัทยา และพื้นที่ในทะเลบริเวณตรงข้ามโรงแรมฮาร์ด ร็อค พัทยา ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.30 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง และนำผลตรวจมาแสดงตอนเช็คอิน หรือสามารถมารับการตรวจ ณ ทางเข้าโรงแรม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

Advertisement