นายกเมืองพัทยาเดินสายตามความคืบหน้าโครงการลงทุนแก้ไขน้ำท่วมวันสุดท้ายของการทำงาน

          เมื่อช่วงสายวันที่ 24 มี.ค.65 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมสื่อมวลชน เดินทางไปตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1
           สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เป็นการสร้างสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่และวางท่อระบายน้ำขนาด 2 เมตร เพื่อแก้ปัญหาจุดที่ทำน้ำท่วมขังเขตชุมชนเมืองพัทยาได้อย่างรวดเร็ว

           ซึ่งพบว่าการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยาแบบครบวงจร เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนการลงทุนแบบบูรณาการ ลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 1 ชม. โดยเฉพาะจุดวิกฤต น้ำท่วมซ้ำซาก หรือชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมทีมงานช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำสายหลักและสายรอง ขยายแรงดันน้ำ สร้างสถานีสูบ และขยายรองรับพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติม

Advertisement