เมืองพัทยาพร้อมจัดสงกรานต์และวันไหล 65 ตามมาตรการ ศบค. เน้นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย งดเล่นสาดน้ำป้องกันโควิด

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยข้อมูลและแนวทางในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และวันไหลพัทยา-นาเกลือ ประจำปี 2565 ว่า สำหรับปีนี้ ยังคงจัดงานเทศกาลสงกรานต์และวันไหลเมืองพัทยาทั้งที่พัทยาและนาเกลือ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ในงานวันไหลนาเกลือ วันที่ 19 เมษายน งานวันไหลเมืองพัทยา และวันที่ 20 เมษายน เป็นงานเทศกาลวันกองข้าว
          ซึ่งกิจกรรมสงกรานต์จะจัดในส่วนของกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น ทั้งการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สุงอายุและการละเล่นต่างๆ ที่เป็นการละเล่นที่ไม่สุ่มเสี่ยงและสัมผัสกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการ Covid Free Setting ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด
           ส่วนกิจกรรมการเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์นั้นคงงดให้มีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ โดยห้ามเล่นประแป้ง จัดปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
Advertisement