สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรีจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมสัมมนาในหัวข้อ อนาคตชลบุรี โอกาสและความท้าทายในปี 65 ของอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี

           ที่ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ศรีราชา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 และงานสัมมนาในหัวข้อ อนาคตชลบุรี โอกาส และความท้าทายในปี 2565 ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และนายรัฐกิจ เฮงตระกูล สมาชิกตลอดชีพ พรรคเพื่อไทย เข้าร่วม
         นายวัฒนพล ผลชีวิน นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี ได้จัดตั้งมาครบ 8 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน อีกทั้งสมาคมยังมีส่วนช่วยประสานงานระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี
          ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศ กำลังเผชิญกับวิกฤตทางสาธารณสุขและวิกฤติทางเศรษฐกิจจากปัญหา COVID-19 และยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ภาคการเงินการธนาคาร รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ เช่นเดียวกับจังหวัดชลบุรี ที่แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เช่นกัน แต่ด้วยจังหวัดชลบุรีคือหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่ง และการเติบโตทางเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศและยังเป็นจังหวัดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ผ่านโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจน และเริ่มมองเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น ก้าวสู่ปีที่ 4 ของโครงการ EEC คณะกรรมการ EEC สามารถอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแล้วกว่า 1.7 ล้านล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูง ยกระดับชีวิตประชาชนดีขึ้น ซึ่งจากปัจจัยเกื้อหนุนดังกล่าว ทำให้จังหวัดชลบุรียังคงมองเห็นอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า
          งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน โดยงานสัมมนาจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การปาฐกถาพิเศษจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในหัวข้ออนาคตชลบุรี ช่วงที่ 2 การบรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์คิดใหม่สร้างใหม่สู่ความมั่งคั่งของโลกใหม่ เหนือกว่าวิกฤต COVID-19 และช่วงที่ 3 การเสวนาในหัวข้อ อนาคตชลบุรี โอกาสและความท้าทายในปี 2565

 

Advertisement